Consultancy

Herman is sinds 1997 betrokken bij facilitaire veranderingstrajecten en houdt zich als adviseur bezig met visie- en strategieontwikkeling en besturing van facilitaire organisaties. Hij deed dit o.a. voor: Achmea, Albeda College, Amgen Europe, ANWB, Chr. Hogeschool Windesheim, Haagse Hogeschool, ID Lelystad, Isala Klinieken, Ministerie van V&W, Rivas Zorgroep, SD Worx (B), VWA, Zorgcombinatie Noorderboog. Specifieke begeleiding van facilitaire innovatietrajecten heeft Herman uitgevoerd voor AAFM en Enexis.

We weten inmiddels dat effectiviteitsmaatregelen meer waarde creëren voor het primair proces dan efficiencymaatregelen. Toegevoegde waarde van FM komt tot uitdrukking in de positieve effecten van de inzet van faciliteiten op het resultaat van primaire processen die groter zijn dan de kosten en risico’s ervan. De focus op kosten heeft FM de afgelopen drie decennia eigenlijk niet veel meer gebracht dan standaards, gemiddelde kwaliteit, veel discussie over de bijdrage van FM aan het functioneren van de organisatie, het eindeloos meten van de klanttevredenheid, het bagatelliseren van FM, het uit het oog verliezen van de gebruikersorganisatie en haar primaire doelen en heel veel van hetzelfde.

Herman werkt vanuit de overtuiging dat ondersteunende activiteiten geworteld moeten zijn in een grondige en diepgaande kennis van de activiteiten en doelstellingen van de klant. De klant drijft het proces. Door zijn wetenschappelijke kennis te verbinden met jarenlange advieservaring in de praktijk levert Herman evidence-based oplossingen voor FM.

 

Strategische heroriëntatie

Het meest recente traject betreft de strategische heroriëntatie van Team Faciliteiten van de Provincie Overijssel. De visie en strategie van het team Faciliteiten was toe aan actualisatie. Dit kwam onder meer door de verdergaande digitalisering, veranderende werkwijzen in het primaire proces van de provincie Overijssel, en de verandering in- en benodigde kwaliteitsverbetering van- het team Faciliteiten.

De rapportage en implementatievoorstellen die zijn opgeleverd waren het resultaat van in- en extern onderzoek van de huidige situatie en naar de mogelijkheden en noodzaak van verbetering. Het onderzoek bestond uit deskresearch, workshops en interviews met het kernteam, en interviews met stakeholders. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode augustus – november 2017.

 

Facility management innovation

Hedendaagse projecten van Herman liggen veelal op het gebied van facility management innovation en service design. Denk daarbij aan het uitdenken, meedenken en uitwerken van serviceconcepten, tools en producten die daadwerkelijk kunnen worden ingezet in de facilitaire omgeving en dienstverlening. In die hoedanigheid ondersteun ik zowel FM providers en klantorganisaties – veelal op basis van een lange termijn samenwerkingsverband – op het gebied van conceptontwikkeling, service-oplossingen en innovatie. Hierin wordt de koppeling tussen wetenschap en praktijk steeds prominenter.

Voor al mijn inspanningen in dit verband geldt dat het doel is om de meest geschikte facilitaire oplossingen voor bestaande en nieuwe klanten te vinden. Ik bereik dit door het beantwoorden van de vragen van morgen, waarbij zowel het facility management als  het facilitair ontwerp vooral effectiever, duurzamer en meer wenselijk en innovatiever zijn dan voorheen.

Contact.

Heeft u vragen of wilt u kennis maken?
Maak dan gebruik van het contactformulier.

Demand Academy
Kerkstraat Noord 15
5441 BG Oeffelt

Telefoon: 06-53832041
Email herman.kok@demandacademy.nl

Contact.