Ambitieuze werkplekconcepten

In de hedendaagse kenniseconomie staan organisaties voor een veelheid aan uitdagingen. Ze moeten talent aan zich weten te binden door aantrekkelijk werkgeverschap, ze moeten de creativiteit en innovatiekracht van de organisatie bevorderen, ze hebben bijna de morele plicht om de gezondheid en het welzijn van medewerkers hoog in het vaandel te hebben staan en dan is er daarnaast ook nog de ambitie om gastvrij naar medewerkers en bezoekers toe te zijn en duurzaamheidsdoelen te realiseren. De tijd dat we gewoon naar kantoor gingen om onze geplande taken te verrichten lijkt ver achter ons te liggen. Daarmee is ook productiviteit inmiddels een prestatie-indicator verworden uit een industrieel tijdperk dat we nog kennen van de traditionele managementliteratuur. Wellicht is het door toedoen van de succesverhalen van bedrijven als Google, Apple, Spotify en onze eigen Coolblue dat we ambiëren een veelkoppig ‘monster’ te zijn in de ultieme strijd om de gunst van de klant. Maar is het wel terecht en is het wel te realiseren wat organisaties nastreven? Ik focus me dan alleen even op de werkomgeving die daar idealiter bij hoort.

 

Praktijk en wetenschap

Er is inmiddels een enorme hoeveelheid wetenschappelijke kennis voorhanden waaruit blijkt dat de fysieke werkomgeving het functioneren van medewerkers en organisaties zowel kan hinderen als stimuleren. Het facility management van organisaties zou daaruit kunnen putten om gericht inhoud en vorm te geven aan een werkomgeving die effectief bijdraagt aan de gestelde ambities. Zo kan met meer en minder subtiele interventies in de fysieke omgeving en dienstverlening een positieve bijdrage worden geleverd aan innovatie, gezondheid, welzijn en gastvrijheidsbeleving. Veel van deze interventies worden nu op basis van zogenaamde tacit knowledge – onbewuste kennis zoals ervaring, intuïtie en routines – bij wijze van een werkplek(her)ontwerp geïnitieerd en doorgevoerd. Daarbij zijn de bedoelde gebruikerseffecten weliswaar inzet van de interventie, maar zelden het aantoonbare resultaat. Twee oorzaken liggen hieraan ten grondslag. Enerzijds het simplificeren van causaliteit waar het complexe concepten betreft als de holistisch ervaren werkomgeving in relatie tot menselijk handelen. Anderzijds de vaak volstrekt gebrekkige evaluatie van de effectiviteit van deze interventies in een pre-posttestopzet met de juiste indicatoren. Dit is juist het aandachtsgebied van evidence-based facility management. Daarmee kunnen claims als het bevorderen van innovatieprocessen met tweedehands meubels en het prikkelen van de creativiteit van medewerkers met geregeld nieuwe gerechten in het bedrijfsrestaurant worden weerlegd of gevalideerd.

 

Worlds colliding

Beide ‘werelden’, met de juiste aanpak, horen bij elkaar en kunnen elkaar juist versterken. Een kantoorinrichtingsproject kan bij wijze van experiment worden aangevlogen waarbij (her)ontwerp en studie parallel lopen. Een omgeving dusdanig ontwerpen en inrichten dat het goed voelt bij medewerkers is namelijk nog geen bewijs dat die effectief is. Het voelt goed of oogt goed, maar is het ook goed waarvoor het bedoeld is?

Het onderzoeken van de relatie tussen de werkomgeving en effectiviteit in termen van specifiek gewenst gedrag van medewerkers en het identificeren van de omgevingsaspecten die daaraan bijdragen is de verbindende schakel. Gebruikersevaluaties en aantoonbare medewerkersprestaties, naast een wetenschappelijke onderzoeksopzet en analyses, vormen dan het instrumentarium voor een succesvol werkplekontwerp. Dan komt men wellicht ook tot de ontdekking dat het gelijktijdig nastreven van al deze ambities in een allesomvattend kantoorconcept te veel gevraagd is, omdat het tegenstrijdige werkplekconcepten vereist.

Contact.

Heeft u vragen of wilt u kennis maken?
Maak dan gebruik van het contactformulier.

Demand Academy
Kerkstraat Noord 15
5441 BG Oeffelt

Telefoon: 06-53832041
Email herman.kok@demandacademy.nl

Contact.