Inleiding

“There are two broad approaches to behavioural change: changing minds and changing contexts” aldus Paul Dolan et al. in Journal of Economic Psychology (2012). Wat facilitaire dienstverleners daarmee moeten of kunnen? Heel veel! Sterker nog, het veranderen van de context waarin medewerkers en klanten functioneren is feitelijk in hoge mate de verantwoordelijkheid van facility management. De werkomgeving is zo’n context die bepaald gedrag van mensen veroorzaakt. Een vriendelijk ontvangst, een schone ruimte, een aangenaam binnenklimaat zijn omgevingskernmerken die iets met gebruikers doen. Subtiel, onbewust, of bij verstoringen juist heel manifest en bewust. Zie daar een belangrijke oorzaak voor het bestempelen van facilities als dissatisfier; het valt pas op als het er niet is. Deze bewering is onjuist in mijn ogen. Het valt ook op als het goed is, als het prima functioneert en bijdraagt aan de activiteiten van medewerkers en klanten. Echter, speelt deze sensorische waarneming zich onbewust af. Omgevingsstimuli verbruiken nu éénmaal aandachtcapaciteit, waarvan we maar een beperkte hoeveelheid hebben (Bell 1978). Opvallende zaken trekken even onze aandacht, en daarna gaan we snel weer verder met wat we beoogden te doen.

 

Nudging

Nudging is een gedrags-psychologische motivatietechniek waarbij de omgeving waarin mensen keuzes maken zodanig wordt gecreëerd dat mensen, geheel vrijblijvend, de ‘goede’ keuze aantrekkelijker vinden.  We hebben het over de vlieg in het urinoir, om mannen wat te helpen bij het richten. Het bedrijfsrestaurant met de geur van (af)gebakken brood en snacks, om een vers-beleving en aankoopgedrag te stimuleren. Wat deze, en andere soortgelijke interventies in de werkomgeving gemeen hebben, is het zogenaamde “Holle-Bolle-Gijs-effect” dat we allemaal kennen van De Efteling. De openstaande mond van Gijs nodigt subtiel uit om je afval daarin te mikken, in plaats van op straat te laten slingeren. Nudging heet dat tegenwoordig. Volgens de theorie van Thaler en Sunstein (2008), de grondleggers hiervan, is een nudge:

“…any aspect of the choice architecture that alters people’s behaviour in a predictable way without forbidding any options holle-bolle-gijs-860x377or significantly changing their economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to avoid. Nudges are
not mandates. Putting the fruit at eye level counts as a nudge. Banning junk food does not.”

Nudging maakt onder andere dat we bij IKEA het hele assortiment te zien krijgen, om tot slot bij de ovenschaal die we wilden kopen aan te komen als we bijna de winkel uit zijn.

Contact.

Heeft u vragen of wilt u kennis maken?
Maak dan gebruik van het contactformulier.

Demand Academy
Kerkstraat Noord 15
5441 BG Oeffelt

Telefoon: 06-53832041
Email herman.kok@demandacademy.nl

Contact.