Intro

In 1985 schreef Porter dat facilitaire ondersteuning, als integraal onderdeel van de waardeketen van organisaties, een invloedrijke bron van concurrentievoordeel kan zijn. Door middel van faciliteiten kunnen organisaties de voordelen die klanten krijgen vergroten en de kosten die zij moeten betalen verminderen. Organisaties functioneren immers als een open systeem van onderling verweven elementen van primaire processen en fysieke faciliteiten en diensten. Deze elementen kunnen niet los van elkaar worden gezien en beïnvloeden elkaar voortdurend. Organisaties zelf worden weer voortdurend beïnvloed door hun macro-omgeving (o.a. sociaal, economisch, politiek). Soms tegen wil en dank. Organisatiegrenzen zijn wat dat betreft, net als een organogram, artificiële grenzen en slechts bedacht door managers vanuit een drang naar beheer en controle. In traditionele markten hebben ze hun nut bewezen, echter ze belemmeren echte vernieuwing in complexe omgevingen.

SamenwerkingsrelatiesCompetitive-Advantage-Creating-and-Sustaining-Superior-Performance-Review

Facility Management (FM) heeft de afgelopen 30 jaar een duidelijke trend laten zien in de richting van het uitbesteden van de levering van facilitaire diensten aan externe leveranciers. De traditionele samenwerking met externen, in het kader van uitbesteden, is wel vooral een kostenvraagstuk gebleken, met als hoofdvraag: ‘hoe kunnen we hetzelfde goedkoper doen?’ Van wederzijdse kennisuitwisseling en samenwerken om innovaties te realiseren is nauwelijks sprake. Immers, de vraag ‘hoe kunnen we de dingen anders en beter doen?’ komt meestal niet aan bod bij uitbesteding. Als die vraag wordt gesteld, zijn het wederom organisatiegrenzen, in termen van cultuur, structuur, systemen, die innoveren belemmeren. Toekomstig FM zal zich daarom nog sterker aan organisatiegrenzen moeten zien te onttrekken.

De typische uitvoeringsfocus die FM al zo lang kenmerkt is namelijk achterhaalt. De uitdaging is in toenemende mate om ontwikkelingen ten aanzien van demografie (o.a. vergrijzing, zelfstandig of flexibel dienstverband), sociale waarden en gedrag (o.a. voeding, gezondheid, veiligheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid), milieu (o.a. duurzaamheid, afval) en technologie (o.a. internet of things, biotech) in samenhang met facilitaire diensten en ruimten te integreren tot een inspirerende en stimulerende werkomgeving. Die werkomgeving is steeds vaker overal en altijd waar mensen willen ontmoeten en werken. FM evolueert naar werkplekmanagement, gericht op het ontwerpen en onderhouden van passende en effectieve werkplekervaringen die mensen ondersteunen in het elke dag naar beste kunnen doen van hun werk.

Evidence-based ontwerp

De meeste beslissingen over de werkomgeving worden echter gemaakt zonder serieus hun gevolgen voor de prestaties van gebruikers te overwegen. Dit terwijl er een opeenstapeling van wetenschappelijk bewijs is voor de effecten van aspecten van de werkomgeving op hoe mensen zich voelen, hun prestaties op het werk, voldoening in het werk, motivatie en betrokkenheid, maar ook corporate identity en branding, differentiatie van concurrenten, operationele efficiëntie en duurzaamheid. Dat pleit voor evidence-based ontwerp, waarbij ontwerpbeslissingen worden genomen op basis van de best beschikbare informatie uit onderzoek, projectevaluaties en bewijs verzameld van klantactiviteiten, en wat moet leiden tot verbetering van de organisatieresultaten wat betreft economische prestaties, productiviteit en klanttevredenheid. Dat is niets nieuws. Overal om ons heen maken we dankbaar en meestal zonder ons dat te realiseren gebruik van innovaties die zijn voortgebracht door en/of dankzij de wetenschap (o.a. farmacie, gezondheidszorg, landbouw, sport, transport).

Conclusie

De kennisintensiteit en daarmee complexiteit van FM neemt aldus toe. Om dan te excelleren ontkomen organisaties er niet aan om samen te werken om geïntegreerde en flexibele oplossingen te leveren aan klanten. De kracht van dit zogenaamde networked FM zit in hun wederzijds commitment en het mobiliseren van kennis, technologische vaardigheden en ervaring om iets nieuws of vernieuwing te creëren door ‘werkplekervaringen’ centraal te stellen. Deze geïntegreerde benadering van de ondersteuning van mensen harmoniseert de bijdrage van verschillende partijen om gezamenlijk een groter resultaat te genereren. Alleen dan, door het verwijderen van artificiële grenzen, wordt innovatie mogelijk gemaakt.

Contact.

Heeft u vragen of wilt u kennis maken?
Maak dan gebruik van het contactformulier.

Demand Academy
Kerkstraat Noord 15
5441 BG Oeffelt

Telefoon: 06-53832041
Email herman.kok@demandacademy.nl

Contact.